agenda

ZING ZING GENOMINEERD HDC-prijs

 

 

MET ZING ZING LEVERDE VERHELST EEN BUNDEL AF DIE DE ZINTUIGEN OVERROMPELT. IN GULZIGE KLANKEN EN PASSIONELE BEELDEN ROEPT DE DICHTER EEN VERVREEMDENDE WERELD OP DIE ONDANKS HAAR SPROOKJESACHTIGE KARAKTER NOOIT VER VAN DE LEZER AFSTAAT. BEKLIJVEN ZIJN MET NAME VERHELSTS LIEFDESGEDICHTEN, DIE VEEL LEZERS DOOR ELKAAR ZULLEN SCHUDDEN EN BEROEREN ZOALS DE LIEFDE ZELF. WIE DEZE BUNDEL TEN VOLLE WIL GENIETEN, DOET ER GOED AAN DE IMPERATIEVEN UIT DE TITEL TER HARTE TE NEMEN - DE WELLUIDENDE GEDICHTEN LENEN ZICH ER UITSTEKEND VOOR.

(JURYVERSLAG NOMINATIE HERMAN DE CONINCKPRIJS 2017)

 

 

Peter Verhelst, ‘Zing zing’ *****

 

Verhelst ‘maakt’ dus als het ware een eigen taal, onderhevig aan eigen regels, gehoorzamend aan een eigen ritme, betekenis genererend op een ondoordringbare eigengereide manier. Ondoordringbaar betekent evenwel niet ondoorgrondelijk. Hoe onwerkelijk ook bepaalde van Verhelsts taferelen, ze resoneren met de werkelijkheid, of meer specifiek: met de realiteit waarin de lezer fictief leeft. De fantasie als gerealiseerd decor! Verhelst creëert dit effect door het fysiek-zintuigelijke in zijn poëzie toe te laten. Niets wat aards en menselijk is, is zijn teksten vreemd. Ons lijf, de biologie van onze driften, de onontkoombare manifestatie van de natuur: ze liggen fundamenteel ten grondslag aan Verhelsts poëzie.

 

Jan-Jakob Delanoye, Cutting Edge